Hasta ve Çalışan Hakları

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta ve Çalışan Hakları

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Katarakt Değerlendirmesi

Güncelleme Tarihi: 20/12/2017

Kamu, üniversite ve özel sağlık tesislerindeki katarakt operasyonlarının uygunluğu ve yapılan işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.Söz konusu değerlendirmenin 30.06.2015 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir.