İzleme, Değerlendirme, Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İzleme, Değerlendirme, Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Koroner Anjiyografi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 2015

Güncelleme Tarihi: 20/12/2017

Çalışmanın 2015 yılı içerisinde kamu, üniversite ve özel sağlık tesislerinde yeniden gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli dokümanların aşağıda linki verilmiştir.
Koroner anjiyografi makam oluru.pdf

Koroner anjiyografi değerlendirmesi_ustyazi.pdf
Ek_koroner anjiyo açıklamalar.pdf
Degerlendirici bilgileri.xls