Hasta ve Çalışan Hakları

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta ve Çalışan Hakları

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Prostat Değerlendirme Toplantısı 14.01.2016

Güncelleme Tarihi: 20/12/2017

Türkiye geneli Prostat Ameliyatlarının ( radikal prostatektomi hariç ) endikasyona uygunluk yönünden değerlendirmesine yönelik çalışma toplantısı 14.01.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya yönelik dökümanlar aşağıda gösterilmiştir.