Hasta ve Çalışan Hakları

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta ve Çalışan Hakları

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Müeyyide Takip Uygulaması

Güncelleme Tarihi: 20/12/2017

Web tabanlı denetim uygulamasını kullanacak İl Sağlık Müdürlüğü Denetim ekibinin tamamı aşağıda yer alan Taahhütnameyi ıslak izma ile imzalayıp Daire Başkanlığımıza resmi yazı ile ulaştırması gerekmektedir.