Kurumsal

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz

"Hasta ve yakınlarına tıbbi-sosyal hizmet ve hasta hakları uygulamalarına etkin ve kolay erişebilme imkanı sağlamak."

Misyonumuz

"Sağlık tesislerimizden hizmet alan hastaların tedavi sürecini etkileyen sorunların hasta odaklı ve katılımcı bir anlayış ile çözümüne ve hak ihlallerinin azaltılmasına katkı sunmak."

Organizasyon Şeması

ugıo

Daire Başkanlığımızın Görevleri

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönergeye Göre Başkanlığımız Görevleri: 

a) Hasta hakları ve tıbbi sosyal hizmet birim ve kurullarını oluşturmak ve bu kurulların görevlerini belirlemek ve çalışmalarını izlemek, 
b) Hasta hakları ve tıbbi sosyal hizmet birim ve kurullarının kurulmasını sağlamak, buralarda görev yapacak personelin niteliğini belirlemek, 
c) Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan hastaların Yurtdışı Sağlık Kurulu Raporlarını onaylamak ve bu hastalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
d) Evde sağlık hizmetleri standartlarını oluşturmak ve bu kapsamda hizmet sunan kurumları yetkilendirmek, 
e) İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamında ülkemize yapılan ziyaret ve inceleme raporları doğrultusunda gündeme gelen konulara ilişkin çalışma yapmak, 
f) Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine yönelik standartları belirlemek, açılışlarına izin vermek, izlemek ve madde bağımlılığı tıbbi tedavi sonrası rehabilitasyon çalışmalarını organize etmek, 
g) Seyrek görülen hastalıklara yakalanan hastaların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışma yapmak, 
h) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Daire Başkanı

sadfsd

Yusuf ÖZTÜRK

    Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

 

1973 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı.  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında staj yaptı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat teorisi dalında yüksek lisansa başladı. Yüksek öğrenimini müteakip özel bir holdingin hesap işlerinde çalışma hayatına girdi. Bu esnada kamu sınavlarına da hazırlık yaptı. Ulaştırma Bakanlığı PTT Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı  -Müfettiş olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş-Başmüfettiş olarak görev aldı. 2009-2012 yıllarında Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatında Sağlık-Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Başdanışmanı olarak çalıştı. 2012-2013 yıllarında Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği İdari Hizmetler Başkanlığı görevinde bulundu 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden mezun oldu. Türk Hava Kurumu Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisansna devam etmektedir. Halen Sağlık Başdenetçisi olup Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığını yürütmektedir. İngilizce bilen Öztürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.