Hasta ve Çalışan Hakları

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta ve Çalışan Hakları

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sertifikalı Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 05/12/2014

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Görev Alacak

Personelin Sertifikalı Eğitim Programı

Bakanlığımızca; Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde çalışmakta olan ve çalışması planlanan pratisyen hekim, sosyal çalışmacı, psikolog, sağlık memuru ve hemşirelerin madde bağımlılığı tedavisi konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması, verilen hizmetlerin kalitesinin geliştirilerek hizmet standardının yükseltilmesi ve tüm merkezlerin hizmetlerinin aynı standartta sunulması amacıyla 6 ay süreli eğitim düzenlenmektedir.

Program 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama 1 haftalık “Teorik Eğitim”, 2, aşama (Eğitim Merkezlerinde)
3 Haftalık “Uygulama Eğitimi” ve 3. aşama 5 ay AMATEM’lerde iş başı yapmak.

2010-2013 yılları arasında yaklaşık 490 sağlık personeli (pratisyen hekim, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire ve sağlık memuru) 1 haftalık teorik eğitime alınmıştır. Bunlardan yaklaşık 250 sağlık personeli 2. aşamayı da tamamlamıştır.