Hasta ve Çalışan Hakları

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta ve Çalışan Hakları

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Çalışanlarında Bağımlılığa Müdahale ve Önleme Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 05/12/2014


Sağlık personelinde bağımlılığa müdahale ve önleme eğitici eğitimi

09.03.2012 tarihinde başlayıp 28.04.2012 tarihine kadar 16 eğitim merkezinde 81 İlin katılımı ile “Sağlık Personelinde Bağımlılığa Müdahale ve Önleme Eğitimi”  yapılmıştır ve toplamda 2765 başhekim yardımcısı, başhemşire/eğitim hemşiresi ve anestezi uzmanı bu eğitime katılmıştır.